Wanneer ben je een expert?

28 januari 2014

Het valt mij op dat er veel experts zijn. Op televisie, in de krant, in het werkveld en natuurlijk op social media. Dit zijn mensen die hun leven wijden aan het bestuderen van een bepaald gedeelte van het leven, waar anderen wellicht slechts geringe aandacht aan besteden. Ben ik soms ook een expert? En zo ja, waarin?

Ik durf de laatste tijd meer dan anders mijn vraagtekens te zetten bij de deskundigheid van experts. Let u op wat de wijsheid van de Van Dale ons vertelt over de woorden expert[1] en deskundige[2]:

ex·pert (de; m,v; meervoud: experts)
1   
deskundige

En natuurlijk:

des·kun·di·ge (de; m,v; meervoud: deskundigen)
1    expert

Het ziet er hierbij naar uit dat ook ons online woordenboek van de Van Dale ons tot mijn grote spijt in de steek laat. Het biedt echter wel mogelijkheden: als je een expert bent, ben je blijkbaar ook een deskundige... en vice versa. Maar iets in mij zegt dat je jezelf niet zo makkelijk een expert mag noemen. Een deskundige vind ik nog wat anders, maar expert? Ben ik een marketingexpert of een marketingdeskundige? Waar ligt de grens?

Het zijn van een deskundige is in mijn beleving gelijk aan iemand die een bovengemiddelde kennis heeft van een bepaald onderwerp. Een wiskundeleraar die alleen lesgeeft in de eerste en tweede klas havo en vwo van de middelbare school, kan zich wat mij betreft gemakkelijk een deskundige noemen. Mij is de mening toegedaan dat een wiskundedocent een bovengemiddelde vakkennis heeft. Daarmee is het alvast een deskundige, want volgens het etymologische woordenboek van M. Philippa et al. geldt voor een deskundige[3]:

Jongere vorming uit de genitief ev. des van het aanwijzend voornaamwoord → dat en het bn. kundig (zie → kunde), dus eigenlijk ‘kundig wat dat betreft, op de hoogte’.

Dit vind ik een hele aardige. De voorwaarde om deskundig te zijn, is dus simpelweg om kundig te zijn. Eenvoudiger kun je het niet verzinnen. Maar wat zeggen M. Philippa en zijn alii over het woord expert[4]?

Ontleend aan het Franse bn. expert ‘ervaren’ [13e eeuw] < Latijn expertus ‘ervaren, door ervaring bekend’, verl.deelw. van experīrī ‘ervaring opdoen; proberen; onderzoeken’, zie → experiment.

Ik vind de criteria voor expert etyomologisch gezien niet per sé soepeler dan die van een deskundige, maar het valt wel op dat de focus niet erg op de kunde ligt maar juist op de ervaring. Voor het zijn van een deskundige moet je dus vakkennis hebben, maar als om expert te worden ben je in feite verplicht om onderzoek te doen, ervaring op te doen en daardoor bekend te worden met de materie.

Ben je dus als wiskundeleraar aan de middelbare school een deskundige, dan is het zo dat, tenzij je verder onderzoek zal doen en nieuwe ervaringen opdoet, je nooit een expert zal worden. Ongeacht wat de Van Dale ervan vindt. De grootste experts zijn dus vaak de mensen met veel ervaring: hoogleraren, doctors en meer van zulks.

Experts zijn dus mensen die een nogal aanzienlijk deel van hun leven gestoken hebben in het onderzoeken, beter leren begrijpen en het kundig en ervaren worden in bepaalde (lastige) materie: natuurfenomenen, wiskundige wetten, psychologische redeneringen en andere voor simpele zielen ongrijpbare en/of onbegrijpbare zaken.

Ben ik dus een marketingexpert? Of een PHP expert? Is het niet te makkelijk om jezelf de titel expert te geven, omdat je goed met social media om kunt gaan? (Kritiekpuntje op de zelfbenoemde social media experts die als paddenstoelen uit de grond schieten.)

Ik durf van mezelf niet te zeggen dat ik een expert ben in welk van deze gebieden dan ook. Deskundige kan ik mezelf de credits voor geven. Ik heb vertrouwen in mijn kunnen, maar ik durf mijn staat van dienst niet te vergelijken met échte experts, zoals Richard P. Feynman of Albert Einstein.

Dus zelfs al zegt de Van Dale mij dat ik mij als deskundige ook expert mag noemen: dat laat ik liever over aan zij die de titel expert van een ander toegeschreven krijgen. Een expert honoris causa noem ik dat maar.

 

 

Bronnen:

[1] http://vandale.nl/opzoeken?pattern=expert&lang=nn
[2] http://vandale.nl/opzoeken?pattern=deskundige&lang=nn
[3] http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/deskundig
[4] www.etymologiebank.nl/trefwoord/expert

Tweet deze blog:


Of Like hem op Facebook!

Twitter


 

Internet Marketing

Een zoekmachine bouwen #8 - PageRank, Zoeken, etc.
Geplaatst op 5 december 2019

Een zoekmachine bouwen #7 - Backlinks & Tabellen
Geplaatst op 22 juli 2018

Een zoekmachine bouwen #6 - Full page cache
Geplaatst op 13 juli 2018

Een zoekmachine bouwen #5 - Een stap verder
Geplaatst op 11 juli 2018

Auteur:

 

TimeTick producten
Urenregistratie software
Gratis urenregistratie software